Stomatologia Gliwice

Jak przebiega leczenie kanałowe?

Stomatologia Gliwice
W zależności od rozpoznania lekarz wybiera odpowiednią metodę leczenia kanałowego.

Jednak w dużym uproszczeniu, dla ogólnego zrozumienia aspektu leczenia kanałowego, przebieg leczenia wygląda następująco: .

Widok do druku:

Stomatologia Gliwice