nagrzewnice nadmuchowe na olej przepracowany

Jedynie w pojedynczych przypadkach pompa ciepła

nagrzewnice nadmuchowe na olej przepracowany
Energię uzyskuje się stosując pompę ciepła, która wymusza obieg energii cieplnej ze źródła zimniejszego (grunt) do ogrzewanego budynku.

Zastosowanie tego urządzenia umożliwia korzystanie z energii zmagazynowanej .