fotowoltaika toruń

Fotowoltaika - jak działa?

fotowoltaika toruń Fotowoltaika to bezpośrednia konwersja światła w elektryczność na poziomie atomowym.
Niektóre materiały wykazują właściwość zwaną efektem fotoelektrycznym, która powoduje, że absorbują one fotony światła i uwalniają elektrony.
Kiedy te wolne elektrony są wychwytywane, powstaje prąd elektryczny, który moż.

Widok do druku:

fotowoltaika toruń