Stomatologia Gliwice

Wewnątrz korzenia znajduje się jeden (zazwyczaj)

Stomatologia Gliwice
Korzeń tkwi mocno umocowany w zębodole za pomocą włókien ozębnej wnikających do cementu, który pokrywa powierzchnię korzenia.
Na szczycie korzenia (apex radicis dentis) znajduje się otwór wierzchołkowy (foramen apicis dentis), prze.

Widok do druku:

Stomatologia Gliwice